Ochrana osobných údajov - GDPR


Pokiaľ ste zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zve-rujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabez-pečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, kto-é máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov). čitať ďalej