RUŽIČKA

Obrúsok rozložte. Poskladajte ho na tretiny tak, aby horná tretina prekrývala dolnú.
 
 
Preložte pravý a ľavý okraj do stredu.
Zložte obidva horné rohy smerom dolu k prostrednému skladu.
 
Ružička je hotová.