ZAJAČIK

Obrúsok rozložte. Preložte najskôr dolnú tretinu nahor a potom hornú tretinu nadol.
 
 
Preložte obidve krídelka smerom dolu do stredu (akoby ste robili lietadielko).
Zohnite pravý i ľavý dolný okraj spodnou stranou smerom hore do stredu.
 
Otočte obrúsok o 180 stupňov. Preložte spodný cíp hore.
Uchopte obrúsok a obidve polovice priložte k sebe tak, aby sa vzadu vytvoril chvostík zajačika. Nožičky spojte kancelárskou spinkou.
Zajačik je na svete. Prekvapte svojich blízkych touto zaujímavou skladačkou na Veľkú noc.